Инсталации, котли и казани за отопление

Надеждни и ефективни решения за вашия дом или бизнес

В наши дни котелните инсталации играят ключова роля в облагородяването на индустриални обекти за отоплителни нужди. Тези помещения заемат голяма площ и изискват солидна инвестиция, за да осигурят нормална среда за труд или протичане на производствени процеси.

Свържете се с нас

Уни Компани предлага широка гама от услуги в областта на котелните инсталации с използване на различни видове горива, включително течни като мазут и нафта, твърди като дърва и въглища, както и иновативни решения като биомаса и дървесни пелети. Екипът ни съчетава опит и експертиза, за да достави високо качество и ефективност според индивидуалните параметри на всяка котелна инсталация.

Котелната инсталация включва няколко важни елемента, които работят синхронно, за да осигурят ефективно и удобно отопление.

Сърцето на инсталацията е котелът, където се произвежда топлината, адаптирана спрямо конкретните нужди на обекта. Горелката се използва за ефективно изгаряне на различни видове гориво, предоставяйки оптимална температура. Тръбната мрежа разпределя топлината по обекта, осигурявайки уют и комфорт във всеки кът. Циркулационните помпи отговарят за циркулацията на топлата вода, оптимизирайки разходите и поддържайки стабилна температура. Спирателната и регулиращата арматура управляват и поддържат правилната работа на системата. Димоходът и коминът осигуряват безопасно изхвърляне на отработените газове.

Видове котли, които предлагаме в Уни Компани ЕООД

ОТОПЛИТЕЛНИ КОТЛИ
Камина
Използват се за отопление, вентилация, климатизация и производство на гореща вода за битови нужди.
ГАЗОВИ И ТЕЧНО-ГОРИВНИ
Gas Heater
Иновативни решения за различни видове гориво, отговарящи на съвременните изисквания за ефективност.
КОНДЕНЗАЦИОННИ
Condens heater
Използват отделящата се топлина на водните пари в димните газове за повишаване на ефективността.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
Heater
Създават удобство и гъвкавост в електронното управление на системата.

В Уни Компани предоставяме цялостни решения за проектиране, монтаж и поддръжка на котелни инсталации, съобразени с конкретните нужди на партньорите ни. Всеки проект е предхождан от оглед и консултация, така че да съобрази изискванията за ефективност, сигурност и екологично управление.

Свържете се с нас днес чрез телефон или имейл, за да получите консултация и да научите повече за нашите решения за котли и казани за отопление.