ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

В Уни Компани ЕООД предлагаме интегрирани решения за пречистване на отпадъчни води в млекопреработвателната индустрия.  За разлика от домашните отпадъчни води, които подлежат на стандартни процедури за обработка, в промишлените обекти се налага да се справим със замърсеност, която може да има разнообразен химичен състав, който се предвижда трудно.

Свържете се с нас

Предизвикателства

Млечните продукти се произвеждат по специални процеси, изискващи консумацията на много вода.

Това прави млекопреработвателните цехове едни от най-големите източници на замърсени отпадъчни води. Съставът им включва множество бактерии и органични вещества с висока концентрация на органични замърсители (протеини, лактоза, мазнини и други), както и неорганични съединения – почистващи препарати и дезинфектанти, използвани за поддръжка на оборудването.

Уни Компани предлага готови решения чрез инсталиране на персонализирани пречиствателни системи за млекопреработвателни цехове, които отчитат физичните и химичните свойства на отпадъчната вода.

Изборът на пречиствателна система зависи от характера на отпадните води. Той може да варира между компактна станция за пречистване, готова да работи с прекъсвания, постоянна станция за пречистване или станция за пречистване, която функционира последователно.

Важно е първо да се анализира отпадната вода. Изборът на подход за пречистване зависи от резултати, местоположението и изискванията, които трябва да бъдат изпълнени.

Процес

ПРЕЦЕЖДАНЕ
icon-straining
Използваме автоматично задвижвана самопочистваща се ротационна решетка, която филтрира твърдите вещества пренесени от водата през филтриращ барабан и ги отделя на повърхността с помощта на външен скрепер.
СМЕСВАНЕ
icon-mixing
За справяне с часовата неравномерност на подаването на отпадъчни води използваме изравнителна шахта с миксери, които контролират дебитите, смесват и осредняват замърсяването.
ФИЗИКО-ХИМИЧНО ТРЕТИРАНЕ
icon-ph
След флокулация в тръбни флокулатори, добавяме необходимите реагенти, които подпомагат процесите на корекция на , коагулация, флотация във флотатора.
БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ
icon-bio-clean
Използваме биологичен процес който превръща органичните замърсители в минерални съединения чрез дейността микроорганизми.
С опитния екип на Уни Компани предлагаме цялостни решения, които не само спомагат за пречистване на отпадните води, но правят възможно повторно им използване за технологични цели.

решения

При изграждането на персонализирани пречиствателни съоръжения за цехове за производство на млечни продукти трябва да се обърне внимание на физичните свойства и химичният състав на водния поток. При предприятията от млечната промишленост в отпадните води присъстват в значително количество примеси от сирене, мляко, извара. Има и такива с неорганичен произход (основно почва и пясък), които са в значително количество, средно 6-7 m3 на 1 тон преработено мляко. При предприятия с по-стара технология количеството на тези замърсители е много по-голямо.

Млечната промишленост изисква голям разход на технологична вода и голямо разнообразие от приложения. Следователно пълното пречистване на отпадните води е много изгодно, с цел да се даде възможност за по-нататъшно им използване за технологични цели. Водата може да се рециклира до най-високо качество и да се използва за измиване, охлаждане, преработка, напояване.

специализирани услуги

Предлагаме доставка и монтаж на пречиствателни станции за индустриални цели.

Консултантска дейност и изграждане на индустриални пречиствателни станции и съоръжения.

Специализирали сме в сферата на млекопреработвателната индустрия, поради тясното ни сътрудничество с редица производители на млечни продукти.

Изготвяме цялостно проектиране на индустриални пречиствателни инсталации.

Като надежден партньор с опит в областта на млекопреработването, предлагаме ефективни и иновативни решения за пречистване на отпадъчни води в съответствие със зависимостите на вашия производствен процес и приетите стандарти за устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Свържете се с нас сега по телефон или имейл, за да получите повече информация относно пречиствателните ни системи за млекопреработвателната промишленост.

Схема на пречиствателна станция за отпадни води
Фиг.1 Примерна технологична схема на пречиствателна станция за отпадни води на мандра.