Инсталации и съоръжения за пелети от биомаса​

Високата производителност гарантира висока възвръщаемост на инвестициите.

Нашите производствени линии са изградени като съвкупност от машини с непрекъснат цикъл на работа. Изработваме производствени процеси с различен капацитет, вариращ от 500 килограма до няколко тона на час. Високата производителност гарантира висока възвръщаемост на инвестициите. Това е  предоставят високо ефективно решение за производство на брикети от биомаса. Те оползотворяват органични материали като дървесни стърготини, талаш, слънчогледова и оризова люспа, слама, люцерна и др. в продукт, който може да се използва повторно. По този начин биомасата се превръща в източник на енергия под формата на брикет, който гори по-продължително и добавя стойност към експлоатирането на отпадъчната суровина.

Свържете се с нас

технология

Предлагаме цялостни решения с включено проектиране, производство и интегриране на нашите линии, според специфичните нужди на възложителя. Производственият процес е разделен на три етапа:

Смилане и подаване в линия за гранулиране

За да постигнем максимален производствен капацитет и намалим износването на втулките на формиращата пресата за брикети, суровината се смила със сито с размер ø5 или ø6 mm. Суровината предварително се зарежда в междинния бункер и оттам през дозиращия шнек се подава плавно към чуковата дробилка. Чуковата дробилка фино смила материала и го подава през пневматичен конвейер към линия за брикети.

Уни Компани предлага:

 • Верижни и пневматични транспортьори

 • Мелници и дробилки

 • Табла за управление на линиите за раздробяване на суровината

Формоване на пелетите, охлаждане и пресяване

В тази част от процеса през шнеков дозатор суровината се подава равномерно към матрицата на пресата за пелети. Преминавайки през матрицата, се образуват пелети, които с помощта на кофичков конвейер се придвижват за охлаждане в охладителна кула. Охладените пелети преминават през вибриращото сито, сортират се и остават само с размери от 5 мм до 30 мм. Останалите пелети се връщат за повторно пелетиране. Сортираните пелети се преместват в опаковъчен бункер с помощта на кофичков транспортьор.

При нас ще намерите:

 • Дозиращи бункери

 • Преси за пелети (500кг, 1000кг, 2000кг)

 • Пневматични и кофичкови транспортьори

 • Охлаждащи колони с вибриращ екран

 • Табла за управление на линиите за гранулиране

Пакетиране

Тук предлагаме:

 • Полуавтоматични опаковъчни машини с обхват на опаковката от 5 – 50 кг

 • Транспортни съоръжения

 • Етикетиращи машини

 • Везни

 • Палетизиращи машини

Свържете се с нас сега по телефон или имейл, за да Ви консултираме относно инсталация за производство на пелети от биомаса.