сушилни за зърно, ядки и листни култури

Функционалност, иновация в производството, нисък разход на гориво

След прибиране на реколтата от решаващо значение е правилното ѝ изсушаване. Това спомага за безопасното съхранение на продукцията, предотвратяване на увреждане и запазване на качествата ѝ. Сушилните на Уни Компани са разработени да покриват почти всички култури изискващи изсушаване при процеса на събиране и съхранение. Според естеството на суровината за сушене зависи и горивото, което ще се използва при захранване на системата.

Свържете се с нас

Предизвикателства

Правилното съхранение на селскостопанската продукция гарантира високо качество, а с това се запазва и стойността ѝ.

В допълнение към доброто почистване и съхранение, идеалният процес на сушене играе важна роля при запазване качествата на продукцията за дълг период от време. Нашите системи за сушене осигуряват оптимално запазване на продукта, с по-висока устойчивост на счупване и съответно по-малко зърнен прах. Така се намалява опасността от експлозии, загуби и замърсяване на въздуха. Процесите на сушилните са автоматизирани с вградени сензори, тъй като препоръчваме пълна автоматизация на процесите.

 

Интегрираните решения са изцяло адаптирани към нуждите и процесите на работа на Вашето стопанство.

Разполагаме със стационарни и мобилни модели. При изготвяне на проекта се съобразяваме с капацитета на реколтата, съдържанието на влага, стандарта на влажност на продукцията и коефициентът ѝ на свиване.

Предлагаме икономични сушилни за ферми с комбинирани зърнени култури, които имат малък и среден капацитет. Също така предоставяме опция за индустриална сушилня за зърно, предназначена за използване както във ферми, така и в търговски складове за зърно и други култури.

Лентовите сушилни са подходящи за продукти с ниска течливост или такива, които изискват по-нисък пропускателен капацитет, като дървесни стърготини/биомаса, дигестат, трева, отпадъци и семена.

специализирани услуги

Технологията ни за промишлени сушилни на селскостопанска продукция е разработена така, че да гарантира щадящ и равномерен процес на сушене, запазващ качествата на продукта.

Въздухът в системата се загрява и насочва към непрекъснатия поток на суровината за сушене, след което влагата се абсорбира от горещият въздух.

При подбора на идеалната сушилня за нашите партньори се съобразяваме със:

1. Топлинен капацитет
2. Топлинна проводимост
3. Температура
4. Специфична повърхност
5. Течливост
6. Скорост на въртене на зърното

Свържете се с нас сега по телефон или имейл, за да Ви съдействаме относно избора на сушилня за зърно, ядки и листни култури.